שילוט על גבי שמשונית


הדפסת שלטים על גבי שמשונית

ברוחב עד 1.60 מטר ואורך ללא הגבלה.