הדפסה על מוצרים


בדפוס יפעת מדפיסים על מוצרים רבים כגון:

עטים, כובעים, מוצרי פלסטיק, יומנים, תיקי אל-בד,

לקסנים ומוצרי פרסום שונים.

צבעי ההדפסה חזקים ואיכותיים,

לשביעות רצונו של הלקוח.

הדפסה על מוצרים