הדפסה בפלוטר רחב


הדפסה בפלוטר רחב-

בצבעים עמידים על מגוון רחב של חומרים

עם אפשרות לחיתוך צורני.

מהו חיתוך צורני?

חיתוך צורני מאפשר לנו לחתוך את ההדפסה מסביב בכל צורה שנרצה

כגון: אליפסה, עיגול או כל צורה על פי בחירה אישית.

ניתן להדפיס מדבקות, שמשוניות ועוד.